El gat: ajupit i ferit

El gat: ajupit i feritORGANITZACIÓ

Tipus de joc: De gran psicomotricitat.
Espai de joc: Pati.
Nombre de jugadors: Mínim de 5.
A partir de: 5 anys aproximadament.
Material: Cap.

OBJECTIUS

Afavorir tot l’aspecte motor del cos, l’atenció i la memòria.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

Es designa un dels jugadors perquè faci de “gat” Aquest jugador corre al darrera d’un altre que, pel simple fet de ser tocat amb la mà, es convertirà en “gat”
El gat no pot tornarà agafar el qui l’ha tocat.

OBSERVACIONS I VARIANTS

Gat encimbellat: Tots els jugadors es troben encimbellats, tret del gat. Es converteix en gat el jugador que és atrapat amb els peus al terra. El joc és més divertit si els jugadors baixen sovint dels seus escambells, cosa que permet que tots es converteixin successivament en gat. Gat ajupit: El gat designat corre al darrera dels iugadors. Els jugadors s’ajupen a l’arribada del gat per tal de no ser agafats, però s’han de tornar a aixecar immediatament després. El jugador que és agafat estant dret es converteix en gat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail