Escarabat, bum, bum

Escarabat, bum, bumORGANITZACIÓ

Tipus de joc: De falda.
Espai de joc: Classe.
Nombre de jugadors: Mínim de 5.
A partir de: 1 any.
Material: Cap.

OBJECTIUS

Afavorir el cant i la interiorització del ritme.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

Tots els jugadors es posen entorn d’un que farà de mare.  Aquest fa posar a qui para ajupit a la seva falda de manera que no vegi res. El que fa de mare dóna cops a l’esquena del qui para, tot cantant la cançó.

Quan el que fa de mare acaba de picar, crida amb un senyal a un dels jugadors. Aquest jugador que ha cridat s’acosta al centre, s’atura i li dóna un cop. Llavors qui fa de mare pregunta:

Escarabat, escarabat, endevina qui t’ha tocat.

Qui para s’ha d’aixecar i dir qui es pensa que ha vingut a fer-li un cop a l’esquena. Si ho endevina, aquest passa a parar. Si no, continua parant ell un altra vegada.

LLETRA DE LA CANÇÓ

Escarabat bum, bum
posa-hi oli, posa-hi oli.
Escarabat bum, bum,
posa-hi oli en el llum.
Si en el llum no n’hi ha,
a l’escalfeta, a l’escalfeta;
si en el llum no n’hi haurà,
a l’escalfeta n’hi haurà.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail