Fés, faig o al peuet

Fés, faig o al peuetORGANITZACIÓ

Tipus de joc: Forma electiva.
Espai de joc: Classe o pati.
Nombre de jugadors: 2.
A partir de: 4 anys aproximadament.
Material: Cap.

OBJECTIUS

Determinar quin dels jugadors comença a triar equip.
Afavorir l’equilibri.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

Dos dels jugadors se situen, encarats, a una certa distància i avancen tots dos, d’un cap a l’altre, posant, alternadament, primer un peu, recte, i després l’altre, travesser. El primer que fa una passa diu: FÉS; el segon també fa una passa i diu FAIG. Així van alternant i pronunciant sempre els mots FÉS i FAIG en fer la passa. Quan estan a punt de topar-se, aquell a qui toca de ter l’última passa, per petit que sigui l’espai i encara que no li hi càpiga el peu, és el primer d’anar-se un company.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail