La gallina ponicana

La gallina ponicana

ORGANITZACIÓ

Tipus de joc: Col·lectiu.
Espai de joc: Classe o pati.
Nombre de jugadors: A partir de 4 o 5.
A partir de: 3 anys aproximadament.
Material: Cap.

OBJECTIUS

Afavorir la interiorització del ritme i l’ordre numèric.

 

 

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

Tots els jugadors seuen formant un cercle i amb els peus estirats. El nen/a que pararà i tota la resta canten la cançó. Mentre canten el nen/a que està al mig va tocant els peus de cada nen, seguint l’ordre establert. A qui li toca l’última síl·laba amaga el peu.
Guanya el jugador/a que aconsegueix mantenir estirat un peu mentre tots els altres els tenen amagats.

LLETRA DE LA CANÇÓ

La gallina ponicana
pon un ou cada setmana;
pon-n’hi un,
pon-n’hi dos
pon-n’hi tres,
pon-n’hi quatre,
pon-n’hi cinc,
pon-n’hi sis,
pon-n’hi set,
pon-n’hi vuit,
pon-n’hi nou,
pon-n’hi deu,
la gallina de la Seu
diu que amaguis aquest peu.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail