La xarranca

La xarrancaORGANITZACIÓ

Tipus de joc: De gran psicomotricitaí.
Espai de joc: Pati.
Nombre de jugadors: Mínim de 2 i màxim de 5.
A partir de: 4 anys.
Material: Guix, un palet o una pedreta.

OBJECTIUS

Afavorir la manipulació correcta del cos, í’equilibri i la coordinació visual i manual.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

Es fa un dibuix amb moltes cases, tal i com indica el dibuix. Des de fora de la figura s’ha de llançar una pedra o un pal petit a la primera casa, i a peu coix s’ha de saltar fins la casa2, i després, a la3. Un cop aquí, s’ha de saltar amb els dos peus i col·locar-se a les4-5; a peu coix, a la 6 i amb els dos peus, a les 7-8. Per acabar, es giravolta i es desfà el camí, arribant fins a la casa 2, on es recull la pedra i es salta fins a tora. Si s’aconsegueix, es llança la pedra a la casa 2, i aixi successivament. Quan es trepitja ratlla o la pedra cau tora de lloc, es perd el torn.

OBSERVACIONS I VARIANTS

El dibuix de la xarranca és el següent:

dibuix xarranca
La part ratllada és el cel i serveix per descansar. Es pot jugar amb cel o sense.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail