L’anell picapedrell o la pedreta

L’anell picapedrell o la pedretaORGANITZACIÓ

Tipus de joc: De rotllana quiets, mecànic.
Espai de joc: Classe.
Nombre de jugadors: Més de 5.
A partir de: 5 anys.
Material: Anell o pedreta.

OBJECTIUS

Afavorir el domini de les mans, l’atenció, la capacitat d’agilitat i de dissimulació.

 

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

Tots els jugadors posen les dues mans formant capsa tancada.

El nen/a que dirigeix el joc (li anomenem el rei) porta dins de les mans un anell o una pedreta. Va d’un costat a l’altra posant la seva “capsa” dins de la de cadascun dels jugadors, els quals obren les mans per la part superior. El rei deixa l’anell a la mà de qui vulgui, sense que els altres se n’adonin. Mentrestant van cantant la següent cançoneta:

Sol, solell, la sort amb ell;
porta l’anell picapedrell;
qui va amb la lluna no té fortuna;
qui té l’anell porta el solell o la sort amb ell.

Quan els ha visitat tots, pregunta:

Qui té l’anell picapedrell?

L’al·ludit obre les seves mans i assenyala qui pensa que el té, i així successivament fins que aconsegueixi endevinar qui el té. En cas d’equivocació, el nen/a assenyalat torna a dir un altre nen, fins que algú ho endevini. El qui tingui l’anell serà qui pararà.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail