Les penyores

Les penyoresORGANITZACIÓ

Tipus de joc: Col·lectiu.
Espai de joc: Classe o pati.
Nombre de jugadors: Mínim de 3.
A partir de; 4 anys aproximadament.
Material: Depèn de la penyora.

OBJECTIUS

Recuperar “l’objecte confiscat”, penyora, mitjançant una prova.

 

 

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

La penyora forma part de molts jocs. Serveix per denominar allò que hom deixa com a garantia. Per recuperar-ho, el grup li posa una prova del tipus que hom vulgui; fins que no es superi, no es pot recuperar la penyora.

OBSERVACIONS I VARIANTS

En aquest cas, i com a recolzament a la immersió, les proves poden consistir en:

  • Encertar una endevinalla
  • Dir un embarbussament
  • Dir una dita popular
  • Cantar una cançó
  • Etc.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail