Pim!, pom!, pet!

Pim!, pom!, pet!ORGANITZACIÓ

Tipus de joc: Cançó eliminativa.
Espai de joc: Classe o pati.
Nombre de jugadors: Mínim de 2 i màxim de 10.
A partir de: 3 anys aproximadament.
Material: Cap.

OBJECTIUS

Determinar quin dels jugadors haurà de parar. Afavorir la interiorització del ritme i l’atenció.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

Els jugadors formen rodona. Un d’ells canta una cançó i, a ritme, va tocant, un per un i per ordre, els companys; aquell a qui toca pronunciar la darrera sil·laba queda eliminat, o li toca parar.

LLETRA DE LA CANÇÓ

Pim! pom! pet!
Tap!, tap!, bruixet.
Pim! pom! pet!
Tap!, tap!, pet!.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail