Un tros de gel

Un tros de gelORGANITZACIÓ

Tipus de joc: Cançó eliminativa.
Espai de joc: Classe o pati.
Nombre de jugadors: Mínim de 2 i màxim de 13.
A partir de: de 3 anys aproximadament.
Material: Cap.

OBJECTIUS

Determinar quin dels jugadors haurà de parar.
Afavorir la interiorització del ritme i l’atenció.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

El jugadors formen rodona. Un d’ells canta una cançó i, a ritme va tocant, un per un i per odre, els companys; aquell a qui toca al pronunciar la darrera sil·laba, queda eliminat, o li toca parar.

LLETRA DE LA CANÇÓ

Un tros de gel,
fica’l a l’oli,
fica’l a l’oli.

Un tros de gel,
fica’l a l’oli
i ves-te’n al cel.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail