Emociona’t: joves amb valors, joves compromesos

Un projecte d’alfabetització digital d’adults protagonitzat per joves

Des de fa una mica més d’un any, El Club d’Esplai Diversitat Lúdica, participa activament en el programa Connecta Jove, impulsat per la Fundació Catalana de l’Esplai.

El programa consisteix en un accions d’alfabetització digital en que el joves de 14 a 17 anys, són els formadors de persones adultes.

El Connecta Jove està basat en la metodologia educativa de l’Aprenentatge Servei (1) (2), on el jove o la jove participant, adquireix aprenentatges i habilitats que després retornarà a la societat en forma de servei voluntari a la comunitat.

Jornades de formació dels participants al projecte conecta jove

En el Connecta Jove, ells i elles són els encarregats de transmetre coneixements bàsics d’informàtica a persones adultes del seu entorn proper, persones que mai han utilitzat un ordinador o en tenen poc coneixement, d’aquesta manera els joves participants tenen l’oportunitat de comprometre’s activament la millora en la societat de la que formen part, trencant tòpics i prejudicis sobre el distanciament entre la generació adulta i la jove.

Un altra objectiu important del Connecta Jove és la promoció del treball en xarxa, en una dimensió comunitària local, entre la comunitat educativa, les associacions locals, el col·lectiu jove i el col·lectiu adult, amb la finalitat d’implicar-los a tots en la lluita contra l’exclusió social en termes de noves tecnologies (fractura digital).

La implementació del Connecta Jove comprèn bàsicament tres fases d’actuació:

  1. Presentació de la proposta als instituts, explicant als alumnes els avantatges de participar en el programa.
  2. Capacitació dels joves per esdevenir professors/es d’informàtica elemental. La formació és de 16 hores.
  3. Realització dels cursos, per parelles, amb adults. Normalment els cursos que imparteixen són de 24 hores lectives.

Joves formadors a l’escola d’adults Mestre Esteve

Els joves reben una formació basada en l’aprenentatge d’habilitats socials, en el descobriment de les característiques evolutives i socials dels grups d’adults amb els que treballaran i en afermar els coneixements sobre les noves tecnologies, alhora que desenvolupen els valors de la solidaritat, la responsabilitat, el servei als altres o el compromís. També reben formació sobre resolució de conflictes.

Una vegada han rebut els coneixements necessaris, els/les joves esdevenen professors/es d’informàtica dels adults, tot prestant un servei a la comunitat.

Ells i elles tenen molt integrat el coneixement de les noves tecnologies i és per aquest motiu que fan fàcil i divertit el procés d’adquisició dels coneixements informàtics bàsics, donen confiança als adults perquè creguin en el seu aprenentatge i donen una visió útil i quotidiana de la informàtica.

Actualment el projecte compta amb la estreta col·laboració de l’IES Olorda, on s’ha fet la captació dels i les joves i on s’ha realitzat un curs durant el segon trimestre. També de les AMPAs de les escoles Gaudí, i Monmany, en les quals s’han fet cursos per adults, utilitzant les aules d’informàtica amb que compten i l’escola d’adults Mestre Esteve, on s’han realitzat ja diverses accions formatives. També han participat joves del IES Marti Dot i l’IES Mercedàries.

Organitzativament, el programa pivota al voltant d’una educadora-dinamizadora, que realitza un treball d’equip amb les dinamitzadores del Centre Connecta i els monitors i monitores del Club d’Esplai.

A través de la Fundació Esplai, el programa s’articula en una estructura de treball en xarxa, on totes les persones dinamitzadores del programa, repartides arreu de l’estat, treballen de manera colaborativa, compartint coneixements i organització.

Lliurament de diplomes dels joves participants al connectajove

En l’any que l’entitat porta treballant en el projecte, s’han format 30 joves que al seu torn han realitzat formació per 120 persones adultes de la ciutat. Tot plegat ha significat l’extensió i aprofundiment del treball d’educació digital que des de fa ja més de sis anys l’entitat porta a terme, de forma pionera, a través del telecentre de la Xarxa Connecta.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail